Monday, January 9, 2012

Een nieuw jaar, nieuwe kansen.... A new year, new chances....


Met deze kaart wil ik iedereen een héél gelukkig nieuwjaar wensen, en dat 2012 ieder mag brengen wat hij/zij hoopt....

With this card I want to wish everybody a very happy new year and that 2012 may bring you what you hope for...

Wat gaat die tijd toch hard! Zomaar is er alweer een jaar voorbij gegaan zonder dat ik iets nieuws op mijn blog heb gezet... Het was ook een jaar van veel veranderingen en ontwikkelingen. Ik ben gestopt met mijn werk bij Hobbycompleet de Duif om me helemaal te gaan wijden aan mijn creativiteit. Eerlijk gezegd had ik gedacht dat ik sneller tot iets zou komen, maar kennelijk heeft zoiets tijd nodig. Ik had ook nog geen heel gericht iets in gedachten, en ik ben nog steeds aan het uitzoeken waar mijn creatieve reis me zal brengen.

How time flies! Just like that and a year has passed by already without me posting something on my blog... It has been a year of many changes and developments. I quit my job at Hobbycompleet de Duif to completely devote myself to my creativity. To be honest, I thought I would have quicker results, but apparently something like this needs more time. I also did not have anything specific in mind and I am still exploring where my creative journey will bring me.

Op dit moment doe ik voor het eerst officieel mee met een tentoonstelling bij Galerie Koopmans in Eernewoude, waar ik zowel mijn sieraden van kralen als sieraden van vilt laat zien (en mijn man Gosse Koopmans zijn olieverfschilderijen laat zien). Hier is de uitnodigingskaart (de eerste foto is van een schilderij van Gosse, de 2e foto de uitnodingstekst, op de 3e foto zie je onder in het midden een foto van één van mijn viltsierraden):

At this moment I'm officially participating, for the very first time, in an exhibition at Gallery Koopmans in Eernewoude, where I'm showing my jewelry with beads as well as my jewelry of felt (and where my husband Gosse Koopmans is showing his oil paintings). Here's the invitation card (the first photo is of a painting of Gosse, the 2nd photo is the text of the invitation, on the 3rd photo you see a picture of one of my felt necklaces in the middle of the lowest row):
Ik ben er erg trots op, maar ik voel dat ik nog maar aan het begin sta van alles wat nog voor me open ligt. Ik wil vooral gaan experimenteren met mixed media sieraden en met vilt en textiel, mijn eigen stof maken en daar b.v. tassen van maken of iets in die richting. Mijn bedoeling is om mijn blog weer regelmatig te gaan gebruiken om mijn creatieve ontwikkelingen te kunnen laten zien en voor mezelf als het ware te "noteren". Ik hoop dat jullie van mijn blog zullen kunnen genieten en misschien zelfs geïnspireerd worden, zoals ik ook door velen van jullie en jullie blogs wordt geïnspireerd! Hier nog een paar foto's van mijn huidige werk. Happy creating in 2012!

I'm very proud of it, but I feel that I'm still at the beginning of what is to come. I mainly want to experiment with mixed media jewelry and with felt and textiles, make my own fabric and for instance make hand bags out of it, or something in that direction. My intend is to start sharing my creative journey and developments here on my blog and also to have a place to record this all for myself. I hope you will enjoy reading about this and maybe even get inspired, as I get inspired by a lot of you and your blogs out there! Here are a few more photos of my latest work. Happy creating in 2012!